Poptávkový formulář

Firma:

Jméno a příjmení:

Typ vrat:

Ulice a č.p.

Typ ovládání:

Město:

Barva vrat:

Telefon:

Jiný vstup:

e-mail:

Počet ks:

Místo montáže:

C - výška otvoru

A - šířka otvoru

B1 -šířka bočního ostění

D - výška nadpraží

B2 -šířka bočního ostění

Poznámka

     A - šířka otvoru

Šířka otvoru pro tato vrata může být jakákoliv, vrata budou vyrobena na míru. Pouze z estetického hlediska u kazetových vrat a současně pouze některá šířka nemá optimální rozložení kazet.

B1, B2 - ostění

Minimálně 10 cm - při doporučeném přesahu vrat 3 cm na každé straně.

C - výška otvoru

Jakákoliv - vrata budou vyrobena na míru.

D - nadpraží

Výška nadpraží je možná od 12 cm výše, optimální je 22 cm nebo 42 cm.

E - zásuvka 220V

Umístěná na stropě v ose vrat ( kolmice ze středu vrat směrem do garáže ). Zásuvka je trvale pod napětím, není vypínána žádným vypínačem ! Vzdálenost od vrat: pro vrata do výšky 230 cm 340 cm od vrat  pro vrata do výšky 280 cm 390 cm od vrat pro vrata nad výšku 280 cm 440 cm od vrat.

G vývod tlačítka

Dvoužilový kabel vede od spínacího tlačítka (na stěně) a je ukončený vedle zásuvky 220V pro pohon. Tlačítko slouží k ovládání vrat, není-li k dispozici dálkový ovladač - pro provoz není nezbytně nutné, pouze zvyšuje komfort obsluhy. Pro tento účel je možno použít např. zvonkové tlačítko. Tlačítko je nejlépe umístit na stěně vedle vrat nebo vedle dveří spojujících garáž s domem.
Kabeláž tlačítka nesmí být propojena s elktroinstalací !
Kódový zámek - stejná funkce jako tlačítko, možno umístit vně garáže, propojení s pohonem šestižilovým kabelem - např. SYKFY 3x2x0,5.
Elektroinstalace není součástí dodávky el. pohonu.


E-mail: vlastimil.svatek@seznam.cz